Betuwe Energie

Woning isolatie

Isolatie van uw woning of bedrijfspand zal al snel forse besparingen opleveren!

Een goed geïsoleerde woning verbruikt jaarlijks 700 kubieke meter gas tegenover 2.050 kubieke meter gas voor een niet geïsoleerde woning. Dat levert al snel een verschil van meer dan 800 euro per jaar. Isolatie van een woning is dus niet alleen goed voor het milieu maar ook voor de portemonnee. De meeste huizen in Nederland zijn goed geïsoleerd maar zo’n dertig procent laat toch nog te wensen over. Als ook die woningen beter geïsoleerd zouden worden, dan zou dat volgens milieu-organisaties een afname van de C02-uitstoot van pakweg één miljard kilo opleveren.

Wanneer is isoleren van uw woning zinvol?

Het bouwjaar bepaalt al snel in hoeverre isolatie zin heeft en welke maatregelen genomen kunnen worden. Vooral bij oudere woningen valt nog veel winst te behalen.

  • Woningen van vóór 1975 werden tijdens de bouw niet of nauwelijks van isolatiematerialen voorzien. Wie zeker wil weten of isolatie zin heeft, zal per onderdeel moeten nagaan wat de feitelijke situatie is.
  • Bij huizen die zijn opgeleverd tussen 1975 en 1983 is spouwmuurisolatie en dakisolatie toegepast. Bovendien werd de woonkamer in die tijd al van dubbel glas voorzien. Om uw huis nóg beter te isoleren kunt u overwegen om ook de vloer te isoleren of om dubbele beglazing aan te brengen op de plekken waar dat nog niet gebeurd is. Ook is het aan te bevelen om de afdichting van naden en kieren nog eens goed te laten inspecteren.
  • De isolatie van woningen van 1983 of later zit doorgaans wel goed. Daar hoeft u dus niets aan te doen. Alleen bij de wat oudere nieuwbouwhuizen valt misschien iets te verbeteren. Weliswaar zijn dak, gevel, glas en vloeren geïsoleerd, maar de toegepaste isolatiewaarde kan aan de lage kant zijn.

Wie heel concreet wil weten of het zin heeft om zijn de woning te isoleren, kan daarvoor bij de professionals advies vragen, bijvoorbeeld door een Energie Prestatie Advies door een deskundige te laten uitbrengen.

Over isolatie mogelijkheden vindt u elders in onze site de nodige informatie. Betuwe Energie zal u daarbij ook graag persoonlijk adviseren of in voorkomend geval kunnen doorverwijzen.

Lees meer over:

Spouwmuurisolatie, hoe gaat dat in de praktijk?