Betuwe Energie

Spouwmuurisolatie, hoe gaat dat in de praktijk?

Wanneer is isoleren zinvol?

Bij oudere woningen, die gebouwd zijn tussen 1930 en 1975, zijn de spouwmuren over het algemeen niet geïsoleerd. Via de spouw gaat tot 35% van de warmte van de woning verloren. Dit warmteverlies kan worden voorkomen door uw spouwmuren te laten isoleren. Mede dankzij de landelijke subsidie is het nog nooit zo aantrekkelijk geweest om uw woning te voorzien van spouwmuurisolatie.

Binnen een dag geïsoleerd!

Spouwmuurisolatie wordt binnen één dag aangebracht door een erkend isolatiebedrijf. Dit doen zij zonder verbouwingen en zonder overlast. Uw wooncomfort gaat er vanaf de eerste dag op vooruit, waarbij u eveneens direct bespaart op de energiekosten.

1. Een adviseur gaat middels een endoscopisch onderzoek na of de spouw geschikt is voor isolatie.

2. Volgens een op uw woning afgestemd plan, worden er kleine gaatjes in de voegen geboord.

3. Van beneden naar boven wordt uw spouw via deze gaten gevuld met hoogwaardige inblaaswol.

4. Tot besluit worden de gaten weer afgedicht met, op kleur gebracht cement

Een kleine investering

Spouwmuurisolatie is veel goedkoper dan veel mensen denken. Een tussenwoning is vaak al voor minder dan € 800,00 geïsoleerd terwijl een ruime vrijstaande woning vaak al voor minder dan € 2.500,00 uitgevoerd kan worden. Elders in deze site vindt u informatie over subsidie mogelijkheden.

Hoog rendement

Investeren in spouwmuurisolatie geeft een hoger rendement dan een spaarrekening of beleggen op de beurs. Het spaart bovendien het milieu. Wist u dat het rendement op spouwmuurisolatie zo hoog is dat u het vaak al binnen 3 tot 4 jaar volledig terug verdiend heeft?

Welke maatregelen komen in aanmerking voor subsidie:

a.  spouwmuurisolatie: € 5 per m2;

b.  gevelisolatie: € 30 per m2;

c.  dakisolatie: € 20 per m2;

d.  vloerisolatie: € 5 per m2;

e.  bodemisolatie: € 4 per m2;

f.  HR++ glas: € 35 per m2;

g.  triple-glas: € 45 per m2;

h.  het vervangen van een deur in de gevel overeenkomstig artikel 5, onderdeel a: € 120 per m2;

i.  het vervangen van een kozijn overeenkomstig artikel 5, onderdeel b: € 45 per m2glas;

j.  het aanleggen van een ventilatiesysteem overeenkomstig artikel 5, onderdelen c, of d, per woning of als, het een vereniging betreft, per appartement: € 800;

k.  het aanleggen van een douche wtw overeenkomstig artikel 5, onderdeel e: € 140;

l.  het aanleggen van een douchebak wtw overeenkomstig artikel 5, onderdeel f: € 390;

m.  het waterzijdig inregelen van een verwarmingssysteem overeenkomstig artikel 5, onderdeel g, per woning of als, het een vereniging betreft per appartement: € 60

1.Indien de subsidieontvanger een eigenaar-bewoner is, is hij verplicht de energiebesparende maatregelen, en indien van toepassing, de aanvullende energiebesparende maatregelen of het zeer energiezuinige pakket waarvoor subsidie wordt verstrekt, te laten uitvoeren binnen een termijn van vier maanden, te rekenen vanaf de datum van de dagtekening van de subsidiebeschikking.

2.Indien de subsidieontvanger een vereniging is, is hij verplicht de energiebesparende maatregelen en, indien van toepassing, de aanvullende energiebesparende maatregelen of het zeer energiezuinige pakket waarvoor subsidie wordt verstrekt, te laten uitvoeren binnen een termijn van twaalf maanden, te rekenen vanaf de datum van de dagtekening van de subsidiebeschikking.

3.Indien de uitvoering van de maatregelen binnen de termijn, genoemd in het eerste lid, buiten de schuld van de subsidieontvanger niet mogelijk is, kan de minister die termijn op schriftelijk en gemotiveerd verzoek van de subsidieontvanger een maal met ten hoogste vier maanden verlengen.

4.Indien de uitvoering van de maatregelen binnen de termijn, genoemd in het tweede lid, buiten de schuld van de subsidieontvanger niet mogelijk is, kan de minister die termijn op schriftelijk en gemotiveerd verzoek van de subsidieontvanger een maal met ten hoogste twaalf maanden verlengen.