Betuwe Energie

Organisatie en bestuur

Hoe is Betuwe Energie georganiseerd?

Betuwe Energie is een stichting. De stichting houdt zich bezig met bewustwording van en advies aan burgers en bedrijven om maatregelen en investeringen te plegen in duurzame energie. Dit komt onder andere tot uiting in keukentafeladviesgesprekken en een energieloket waar wij informatie verstrekken over de mogelijkheden van duurzame energietoepassingen. De stichting functioneert naast deze informatie- en adviesfunctie als overkoepelend orgaan van energiecoöperaties die op basis van projecten zullen worden opgericht. Een van de meest aansprekende voorbeelden van een project waarvoor een energiecoöperatie is opgericht is het project voor een drijvend zonnepanelenveld op de Eisenhowerplas op bedrijventerrein de Aam in Elst. Een wereldprimeur! 

Per project wordt steeds een energiecoöperatie opgericht. Op deze manier stimuleren wij vanuit een beherende stichting de coöperatieve gedachte onder bedrijven en inwoners van de gemeente zodat onze projecten ook daadwerkelijk door de gemeenschap gedragen worden. Onze activiteiten komen dus tot uiting in diverse energiecoöperaties. U kunt deelnemer worden van Stichting Betuwe Energie waardoor u altijd als eerste op de hoogte wordt gebracht over het laatste nieuws op het gebied van duurzame energie. Bij de uitvoering van de projecten kunt u lid worden van de bijbehorende energiecoöperatie. Door lid te worden van een energiecoöperatie bepaalt u mee in de uitvoering van het project en waar opbrengsten aan besteed worden. Een financieel voordeel is dat u als lid meedeelt in de opbrengsten van de energiecoöperatie.

Energie van Betuwse vrijwilligers

Stichting Betuwe Energie wordt gevormd door vrijwilligers. Vrijwilligers met een grote variatie aan deskundigheid. Onze Betuwse Energie komt voort vanuit een onbezoldigd bestuur.

van links naar rechts: Louis Wilod Versprille, Jan Rutten, Ton Jordense, Frank van Rooijen en Bert Schuringa.

Onze voorzitter, Frank van Rooijen

De procesman in ons midden. Als oud-wethouder van de gemeente Overbetuwe zet hij dankbaar zijn netwerk in om onze plannen te realiseren. Hij spreekt de taal van het politiek bestuur en kent de regio als geen ander. Door de juiste contacten op het juiste moment te leggen zet hij Betuwe Energie op de kaart.

Onze secretaris, Jan Rutten

Met de kennis en ervaring van Jan als subsidie- en financieringsexpert is ons bestuur van alle disciplines voorzien. Jan adviseert onze projecten op het vlak van subsidiemogelijkheden en brengt op deze manier de financiering van projecten in beeld. Jan houdt zich naast het secretarisschap ook bezig met de informatievoorziening over subsidie- en financieringsmogelijkheden voor bedrijven en particulieren in onze gemeente en is hij met Louis mede redacteur van onze website.

Onze penningmeester, Louis Wilod Versprille

Onze oud-notaris. Louis kent als oud-notaris alle krochten binnen het Nederlands Recht om haarfijn de juiste structuren op poten te zetten waarbij rekening gehouden wordt met alle juridische en fiscale randvoorwaarden. Louis is verantwoordelijk voor onze financiën, onze statuten en is tevens beheerder van onze website.

Bestuurslid Ton Jordense

Ton, werktuigbouwkundige,  is onze technisch adviseur. Hij heeft bijvoorbeeld de techniek achter het drijvende zonnepanelenveld bedacht. Ton is continue bezig met verbeteren en verfijnen zodat technieken slimmer en efficiënter gemaakt worden. Hij tekent en rekent als een ware Willie Wortel de technische aspecten van onze projecten door.

Bestuurslid Bert Schuringa

Bert is onze belastingexpert en accountant. Als gevestigd accountant in Elst is hij bekend in de regio en loodst hij ons door alle financiële en fiscale aspecten die van belang zijn bij onze projecten. Van verantwoording richting de belastingdienst en het opstellen van onze jaarrekening tot het sluiten van de juiste verzekeringen voor onze projecten.